Spring naar hoofd-inhoud

Privacyverklaring

Privacyverklaring (anita.com)

Wij hechten de grootste waarde aan de bescherming van uw gegevens en het behoud van uw privacy. Hierna informeren wij u over het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens bij het gebruik van onze website.

Naam en adres van de verantwoordelijke

De verantwoordelijke zoals bedoeld in de algemene verordening gegevensbescherming en andere nationale wetten op de gegevensbescherming van de lidstaten, evenals andere voorschriften inzake gegevensbescherming is:

Anita Dr. Helbig GmbH
Grafenstrasse 23
83098 Brannenburg
Duitsland

Tel.: +49 8034 301-0
E-mail: anita.de@anita.net
Website: www.anita.com

Naam en adres van de gemachtigde voor gegevensbescherming

De gemachtigde voor gegevensbescherming van de verantwoordelijke is:

de heer Werner Mader
Anita Dr. Helbig GmbH
Endach 40
6330 Kufstein
Oostenrijk

E-mail: privacy.eu@anita.net
Website: www.anita.com

Wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens

Voor zover wij de toestemming van de betrokkene verkrijgen voor de verwerking van persoonsgegevens, dient art. 6 par. 1 (a) Algemene verordening gegevensbescherming van de EU (AVG) als wettelijke basis.

Bij de verwerking van persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van een contract waarvan de contractpartij de betrokkene persoon is, dient art. 6 par. 1 (b) AVG als wettelijke basis. Dit geldt ook voor verwerkingshandelingen die nodig zijn om precontractuele maatregelen te treffen.

Voor zover de verwerking van persoonsgegevens vereist is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die van toepassing is op ons bedrijf, dient art. 6 par. 1 (c) AVG als wettelijke basis.

Voor het geval dat vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon de verwerking van persoonsgegevens vereisen, dient art. 6 par. 1 (d) AVG als wettelijke basis.

Als de verwerking noodzakelijk is om de legitieme belangen van ons bedrijf of een derde partij te beschermen en als de belangen, fundamentele rechten en fundamentele vrijheden van de betrokkene niet zwaarder wegen dan het eerstgenoemde belang, dan dient art. 6 par. 1 (f) AVG als wettelijke basis voor de verwerking.

Anonieme gegevensverzameling

U kunt onze websites bezoeken zonder persoonlijke informatie te verstrekken. In deze context slaan we geen persoonsgegevens op. Om ons aanbod te verbeteren, evalueren we alleen statistische gegevens die geen enkele conclusie over uw persoon mogelijk maken.

Verzameling en verwerking met behulp van het contactformulier

Bij het gebruik van het contactformulier verzamelen wij persoonsgegevens (details over persoonlijke of feitelijke omstandigheden van een specifieke of identificeerbare natuurlijke persoon) alleen binnen de door u verstrekte scope. We gebruiken uw e-mailadres alleen om uw verzoek te bewerken. Uw gegevens worden vervolgens verwijderd, tenzij u akkoord gaat met de verdere verwerking en het gebruik ervan.

Verzameling, verwerking en gebruik van persoonsgegevens

We verzamelen persoonsgegevens (individuele informatie over persoonlijke of feitelijke omstandigheden van een specifieke of identificeerbare natuurlijke persoon) alleen binnen de door u verstrekte scope. De verwerking en het gebruik van uw persoonsgegevens vindt plaats om uw bestelling uit te voeren en af te handelen en om uw verzoeken te bewerken. Na de volledig afhandeling van het contract worden alle persoonsgegevens eerst opgeslagen met inachtneming van fiscale en commerciële bewaartermijnen en vervolgens na de deadline verwijderd, tenzij u akkoord gaat met de verdere verwerking en het gebruik ervan.

Gebruik van het e-mailadres voor het versturen van nieuwsbrieven

Ongeacht de uitvoering van het contract gebruiken we uw e-mailadres uitsluitend voor eigen promotionele doelen voor het verzenden van de nieuwsbrief, voor zover u hiermee uitdrukkelijk hebt ingestemd. Desbetreffend luidt uw goedkeuringsverklaring:

"Abonneren nieuwsbrief"

U kunt uw inschrijving op de nieuwsbrief op elk gewenst moment annuleren via de betreffende link in de nieuwsbrief of per bericht. De contactgegevens vindt u in ons colofon. Uw e-mailadres wordt dan van de mailinglijst verwijderd.

Doorgeven van persoonsgegevens

Doorgeven van uw gegevens aan derden, zonder uw uitdrukkelijke goedkeuring, gebeurt niet. Uitgesloten hiervan zijn alleen onze servicepartners, die we nodig hebben voor het afhandelen van de contractuele relatie. In deze gevallen houden wij ons strikt aan de richtlijnen van de Federale wet voor de bescherming van persoonsgegevens en de Algemene verordening gegevensbescherming van de EU. De reikwijdte van de datatransmissie is tot een minimum beperkt.

Cookies

Onze websites gebruiken op verschillende plaatsen zogenaamde cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst en door uw browser worden opgeslagen. Ze dienen om ons aanbod gebruikersvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Bovendien zorgen cookies ervoor dat onze systemen uw browser herkennen en u diensten aanbieden. Cookies bevatten geen persoonsgegevens.

Informatie, correctie, blokkering en verwijdering van gegevens

U hebt op elk moment het recht op gratis informatie over uw opgeslagen gegevens en het recht op correctie, verwijdering of blokkering. Neem indien gewenst contact met ons op. De contactgegevens zijn te vinden in ons colofon of onder "Naam van de verantwoordelijke" of "Naam en adres van de gemachtigde voor gegevensbescherming" aan het begin van deze privacyverklaring.

Opmerking over de rechten van de gebruiker:

  • Informatie
  • Correctie
  • Verwijdering
  • Beperking van de verwerking
  • Overdraagbaarheid van gegevens
  • Recht om te herroepen
  • Het recht om een klacht in te dienen bij autoriteiten voor gegevensbescherming
  • Wettelijke basis algemene verordening gegevensbescherming